แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

0
3340

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยครับ เป็นไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามบริบทของห้องเรียนได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ตัวอย่างไฟล์เอกสาร


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.1 ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.1 หมายเหตุ
1. ป1 หน่วย1 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
2. ป1 หน่วย2 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
3. ป1 หน่วย3 แผนพลศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
4. ป1 หน่วย4 แผนพลศึกษา (2แผน) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
5. ป1 หน่วย5 แผนสุขศึกษา (2แผน) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
6. ป1 หน่วย6 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
7. ป1 หน่วย7 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.2 ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.2 หมายเหตุ
1. หน่วย1 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
2. หน่วย2 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
3. หน่วย3 แผนพลศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
4. หน่วย4 แผนพลศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
5. หน่วย5 แผนพลศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
6. หน่วย6 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
7. หน่วย7 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
8. หน่วย8 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
9. หน่วย9 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
10. หน่วย10 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.3 ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.3 หมายเหตุ
1. หน่วย1 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
2. หน่วย2 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
3. หน่วย3 แผนพลศึกษา (3แผน) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
4. หน่วย4 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
5. หน่วย5 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
6. หน่วย6 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
7. หน่วย7 แผนพลศึกษา (2แผน) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
8. หน่วย8 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
9. หน่วย9 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.4 ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.4 หมายเหตุ
1. ป4 หน่วย1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
2. ป4 หน่วย2 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
3. ป4 หน่วย3 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
4. ป4 หน่วย4 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
5. ป4 หน่วย5 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
6. ป4 หน่วย6 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
7. ป4 หน่วย7 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
8. ป4 หน่วย8 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
9. ป4 หน่วย9 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
10. ป4 หน่วย10 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
11. ป4 หน่วย11 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
12. ป4 หน่วย12 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
13. ป4 หน่วย13 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
14 ป4 หน่วย14 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
15. ป4 หน่วย15 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.5 ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.5 หมายเหตุ
1. หน่วย1 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
2. หน่วย2 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
3. หน่วย3 (5แผน) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
4. หน่วย4 (2แผน) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
5. หน่วย5 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.6 ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ แผนการจัดการเรียนรู้ชั้นป.6 หมายเหตุ
1. หน่วย1 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
2. หน่วย2 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
3. หน่วย3 แผนพลศึกษา (5แผน) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
4. หน่วย4 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
5. หน่วย5 แผนสุขศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารวมไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 
ขอบคุณแหล่งที่มา : สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!