แจกฟรี คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

0
625

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำคำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

แจกฟรี คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


แจกฟรี คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

รายละเอียด คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

คำกล่าวรายงาน

เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วัน เสาร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

เรียน ประธานในพิธี …………. นายก อบต.โคกกลาง

ข้าพเจ้า ………………………… ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ในนามของคณะกรรมการจัดงาน ขอเรียนถึงความเป็นมาของการจัดงาน โดยสรุปดังนี้

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพเพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

3. เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับอนุมัติงบประมาณในโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จึงขอขอบคุณ คณะผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ณ โอกาสนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญ ท่านประธานในพิธี อ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

คำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วัน เสาร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

เรียนท่าน ……………… และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางในวันนี้

การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ เราทุกคนคงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต ผมเชื่อว่ากิจกรรม ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็ก รู้สึกตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ ในโอกาสต่อไป

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ จงเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับภาระหน้าที่อันสำคัญนี้ ด้วยการตั้งใจขยันศึกษาเล่าเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้เกิดทักษะและมีประสบการณ์ เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการะคุณ ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ และขออำนวยอวยพรให้เด็กและเยาวชนที่รักทุกคนจงประสบแต่ความสุข ความเจริญมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บัดนี้

ตัวอย่างไฟล์ คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
คำกล่าวรายงาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

เอกสารเป็นไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.สื่อฟรีออนไลน์.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : Thatpong Srichan 

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!