อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง) โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

0
1634

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านครับ วันนี้ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง) โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

อบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง) โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง)

คำชี้แจง หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง)

หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการโดยดำเนินการพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้และมีวินัยในการบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในปีงบประมาณพ.ศ. 246๖ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ และ Life Coach โค้ชจิมมี่ พจนารถ ซีบังเกิด โค้ชนัตตี้ ณัฐชาต นันทเทิม พัฒนาหลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้มีความเข้าใจ และมีทักษะการวางแผนการบริหารจัดการการเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 9 หน่วยการเรียนรู้ รวมระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ Happy Life Happy Teacher ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ตั้งต้นคิด กำหนดชีวิตใหม่ ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๑๕ นาที
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การเงินพอเพียง ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เป็นหนี้อย่างเป็นสุข ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ รู้ทันดิจิทัลและภัยทางการเงิน ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ทวีค่าเงินเกษียณกับ กบข. ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ครบเครื่องเรื่องการออมและลงทุน ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เห็นศักยภาพตน ค้นศักยภาพสร้างเงิน ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ความรุนแรงทางแพ่ง ระยะเวลา ๔๕ นาที
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคณะทำงานจัดทำหลักสูตรที่ได้ร่วมกันระดมความรู้ ความคิด และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดทำหลักสูตร และหวังว่าหลักสูตรนี้จะสามารถเสริม เติมเต็มความรู้ กระตุ้น เตือน และสร้าง
แรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้มีความรู้ มีความเข้าใจ และมีทักษะการวาง
แผนการบริหารจัดการการเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม อันส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
มีคุณภาพต่อไป
นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการอบรม

หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หลักสูตร “ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน” ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (จำนวน 12 ชั่วโมง)

ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าอบรม

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.สื่อฟรีออนไลน์.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : ครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน 2023

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!