ร่วมกิจกรรม สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ที่สนใจร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษานี้

0
709

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านครับ วันนี้ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ขอนำเสนอ ร่วมกิจกรรม เชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ที่สนใจร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษานี้ เพื่อบำเพ็ญกุศล รักษาศีล เจริญภาวนา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พร้อมรับเกียรติบัตรเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการอธิษฐานจิต

ร่วมกิจรรม สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ขอเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ที่สนใจร่วมกิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษานี้

อบรมแบบออนไลน์ในหลักสูตร : วิทยาศาสตร์ข้อมูลด้วยอุตุน้อย 1 หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน รุ่น 4 (AI for School : 4 Level) 4 หลักสูตร และการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) 1 หลักสูตร

รายละเอียด กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษานี้

กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษานี้

คำชี้แจง กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษานี้

กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (ผ่านระบบออนไลน์)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวินัยคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนข้าราชการ ผู้เรียนและสังคม ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดการกระทำผิดวินัย ตลอดจนมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงเห็นว่าในช่วงวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
จึงควรมีกิจกรรมอธิษฐานจิตบวชใจ “งดเหล้า เข้าพรรษา” แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมมีเกียรติบัตรมอบให้ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงการอธิษฐานจิตตั้งมั่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมในการงดเหล้าเข้าพรรษานี้

การอธิษฐานจิตเพื่อที่จะให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ผู้นั้นต้องอธิษฐานจิตด้วยสมาธิ กล่าวคือในขณะที่จิตของเรานิ่ง หากถึงพร้อมด้วยองค์สามคือ กาย วาจา ใจ รวมกันเป็นหนึ่งและไม่เกินวิสัยของกรรม สิ่งที่หวังไว้ย่อมเห็นผลได้ในไม่ช้า

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรม “งดเหล้าเข้าพรรษา” ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตลอดระยะเวลาเข้าพรรษานี้

ลิงก์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 
ขอบคุณแหล่งที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!