งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. ที่จะแข่งขันในปี 2566 – 2567

0
658

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. ที่จะแข่งขันในปี 2566 – 2567


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 66 สังกัด สพฐ. ที่จะแข่งขันในปี 2566 – 2567 ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. ที่จะแข่งขันในปี 2566 – 2567

สพฐ. แจ้งความคืบหน้าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ล่าสุด ปี การศึกษา 2566 โดยเพจ ศธ.360 องศา เผยแพร่การประชุม เตรียมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 71 ปีการ ศึกษา 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี (ฝ่ายกิจกรรม) ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณา วัน เวลา และสถานที่ในการจัดแข่งขัน โดยมีตัวแทนเจ้าภาพ ประกอบด้วย สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5 ศูนย์การศึกษา พิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รร.ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ร.ร.อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณา ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง ประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี แผนที่แสดงเขตรับผิดชอบ และสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน งานศิลป หัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี (สพป.) รายละเอียด ศิลปหัตถกรรม นักเรียน

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

จังหวัดเจ้าภาพ ศิลหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

ภาคเหนือ จังหวัด ตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด อุบลราชธานี
ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ จังหวัด ชุมพร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำส่ง ที่ ศธคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
2ประกาศการจัดงานฯคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต
4เลื่อนการจัดงานฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 รออัพเดต

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ศิลปหัตถกรรมครั้งที่71 สถานที่แข่งขันกิจกรรม โรงเรียนสังกัด สพป. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2566

ศิลปหัตถกรรม 2567 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 สังกัด สพฐ. ที่จะจัดแข่งขันในปี 66 – 2567

เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ศิลปหัตถกรรม 2566 ปี พ.ศ. 66 – 2567 สังกัด สพฐ. คลิกที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 71 อัพเดตล่าสุด
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 66 สังกัด สพฐ. ที่จะแข่งขันในปี 2566 - 2567
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2566 ปีการศึกษา 2566 สังกัด สพฐ. ที่จะแข่งขันในปี 2566 – 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ข้อมูลประกาศล่าสุดจาก สพฐ. ล่าสุด 3 -4 พ.ย. 2565 คลิกอ่าน

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04188/ว625คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
2ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70คลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
3ผู้ประสานงานคลิกที่นี่ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  (อัพเดตครบทุกกลุ่มสาระ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 2565 )

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
ภาพยนตร์สั้น  คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิกที่นี่เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70

 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 
ขอบคุณแหล่งที่มา : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!